DIANALUND

Sorø Kommune beder om hjælp til at passe på grundvandet

650 får brev

650 borgere og virksomheder opfordres til at passe særligt på grundvandet, så det også i fremtiden kan bruges som drikkevand.

I den kommende tid vil ca. 650 borgere og virksomheder, hvis ejendom ligger tæt ved vandværksboringerne, få et brev fra Sorø Kommune. I brevet opfordrer kommunen til, at man som grundejer undlader at bruge sprøjtemidler i sin have, og at man er ekstra opmærksom, når man håndterer maling, olie, sæbestoffer og gødning på sin grund.

Boringsnære beskyttelsesområder

Ejendommene ligger nemlig så tæt på vandværksboringerne, at de er inden for det område, som kaldes det boringsnære beskyttelsesområde. Her er det særligt vigtigt, at jord og grundvand ikke bliver forurenet, fordi en forurening på overfladen kan nå ned til grundvandet på blot et til tre år.

– Det er derfor særligt vigtigt, at vi undgår at forurene i disse områder, siger Jens Nygaard, formand for Sorø Kommunes Teknik- og Miljøudvalg. Det er nødvendigt, at vi i Sorø Kommune øger indsatsen mod forurening af grundvandet, så der også er rent drikkevand til vores børnebørn, fortsætter han.

Sådan passer du på grundvandet

·         Du kan læse mere om, hvordan du bruger din have uden giftstoffer på hjemmesiden www.giftfri-have.dk. Her kan du også tilmelde din have som Giftfri Have og dermed signalere til andre, at du gør en aktiv indsat for at beskytte grundvandet.

·         Vær særligt opmærksom, når du håndterer maling, olie, sæbestoffer og gødningsstoffer. Det er særligt vigtigt at undgå at spilde maling og andre kemikalier på jorden, i indkørslen, på vejen eller i kloakken. Det gælder også f.eks. malingsrester, vand fra vask af pensler, sæbestoffer og bilvask. 

·         Hvis du ved et uheld spilder olie, kemikalier eller andet, der kan forurene jord og grundvand, skal du kontakte Miljøafdelingen hos Sorø Kommune. Hvis det er en større forurening, du opdager, skal du straks ringe til 112, ellers kan du ringe til Sorø Kommune på 57 87 60 00 eller maile på drikkevand@soroe.dk.

Fakta om grundvandsbeskyttelse i Sorø Kommune

Sorø Byråd har vedtaget en indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i Sorø-Stenlille og Fjenneslevområdet.

Indsatsplanen beskriver, hvordan Sorø Kommune og de almene vandværker vil arbejde for at beskytte grundvandet, og indeholder en lang række indsatser, som vandværkerne og Sorø Kommune skal arbejde med de kommende år.

En af de store trusler mod grundvandet er forurening på jorden i nærheden af vandværkernes boringer. Truslerne kommer fra anvendelse af pesticider og andre forurenende stoffer som træbeskyttelse, olie og opløsningsmidler, som spildes på jorden eller bruges forkert.

Hos halvdelen af de almene vandværker i Sorø Kommune er der fundet nedbrydningsprodukter fra pesticider og biocider i grundvandet.

På baggrund af den kortlægning som staten har udført med grundvandet gennem de sidste 20 år, har staten beregnet, hvor der er størst risiko for at forurene grundvandet. Områderne kaldes boringsnære beskyttelsesområder, og kan findes på Sorøkortet.

I Folketinget har man i januar 2019 aftalt, at kommunerne skal gå i dialog med grundejerne og brugerne af jorden i de boringsnære beskyttelsesområder for at få aftaler om, at der ikke bruges plantebeskyttelsesmidler på marker og i haver. I denne dialog vil det også indgå en aftale om den erstatning en erhvervsmæssig jordbruger skal have. Det er allerede en del af Sorø Kommunes indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen, at vi skal sikre grundvandsbeskyttelsen i de boringsnære beskyttelsesområder.K

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed