DIANALUND

Rovfulge er naturens egne rottefængere – og dermed den nye satsning i rottebekæmpelsen i Sorø Kommune

Medarbejdere i Sorø Kommune har tænkt anderledes for at styrke rottebekæmpelsen. Det nyeste initiativ er opsætning af specialproducerede ynglekasser til kommunens rovfugle.

Men hvordan hænger ynglekasser og rottefælder sammen? Jo det er ligetil. Rovfugle er rotternes naturlige fjender i naturen, og dermed giver det rigtig god mening, at forkæle de bevingede rottefængere i indsatsen mod rotterne.

Elefantgården har bygget 30 redekasser

På kommunens socialpsykiatriske værksted Elefantgården har man derfor bygget i alt 30 nye redekasser her i efteråret, 10 til tårnfalke og 20 til ugler. Redekasserne vil blive opsat rundt omkring i kommunen i løbet af vinteren på strategisk udvalgte steder.

”Vi er så heldige, at vi har meget bynær natur i Sorø Kommune, så derfor er det oplagt at bekæmpe rotter på den naturlige måde. Ved at styrke rovfuglebestanden, holdes rottebestanden nede. Rovfulge er nemlig specialister når det gælder om at fange og dræbe rotter, og et rovfulgepar med unger kan fortære over tusind rotter på en sæson”, siger Rene Lund, rottebekæmper i Sorø Kommune.

Sorø Kommunens Vision 2022 som netop er vedtaget, omfatter blandt andet mål om at skåne miljøet mest muligt og reducere brug og udledning af kemikalier. Ved at tilgå rottebekæmpelsen på den naturlige måde, nedbringes brugen af rottegift.

Dermed mindskes også risikoen for udvikling af resistens overfor rottegift hos rotterne, samtidig med at man undgår at rottegiften bringes videre i fødekæden. Resistensproblematikken er stigende på landsplan, og således en medspillende faktor til, at man må tænke anderledes, hvis man vil komme det stigende rotteantal i byerne til livs.

Rovfugle er rottens naturlige fjende

”Idéen med at bruge rovfugle i rottebekæmpelsen udspringer af det faktum, at rovfugle og ugler er rottens naturlige fjende. Vi vil understøtte tårnfalkes og uglers redemuligheder, i forventning om, at rovfuglebestandene øges, og dermed får bugt med en god andel af kommunens rotter. Og når man ved, at én hunrotte potentielt kan blive til 800 rotter på et år, så giver det rigtig god mening. At vi samtidig øger vores naturlige biodiversitet er en fantastisk sidegevinst” – siger formand for Teknik og Miljøudvalget Jens Nygaard.

Sorø Kommune er endnu ikke 100 pct. giftfri i sin rottebekæmpelse, og er opmærksom på risikoen for, at en forgiftet rotte kan blive taget af en rovfugl og dermed forgifte denne. Dette er en risiko kommunen har valgt at løbe. Den giftfrie målsætning understøttes yderligere ved, at udbrede brugen af giftfri løsninger som f.eks. digitalt kommunikerende smækfælder.

Redekasseinitiativet er et supplement til kommunens øvrige rottebekæmpelse, som i løbet af 2018 og fremover er tilført ressourcer. Udover redekasserne, omfatter den styrkede rottebekæmpelse en udvidet vagtordning på alle ugens 7 dage, en rottehund som pt. er under oplæring, samt afprøvning af forskellige mekaniske og teknologiske rottefælder i samarbejde med Sorø Forsyning.

For yderligere information kan rottebekæmper René Lund kontaktes på relu@soroe.dkeller telefon 51 32 07 91

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed