DIANALUND

Nye affaldsgebyrer

I 2023 fremgår betaling for din affaldsordning ikke længere af din ejendomsskattebillet, da det fremover er AffaldPlus, der står for at opkræve betaling for dit affald.

AffaldPlus sender den første regning i marts måned 2023. Vi har nemlig valgt at dele din husstands betaling op i 4 rater, som betales hvert kvartal – bagudrettet. Din første regning fra AffaldPlus vil derfor gælde for månederne januar 2023 til og med marts 2023. Næste regning modtager du i juni for månederne april 2023 til og med juni 2023 – og så fremdeles. På den måde bliver betalingen delt op i mindre ‘bidder’.

Nye takster

Taksterne for 2023 er delt op i 2 forskellige perioder: Æ°n, der gælder perioden januar til september 2023, og én, der gælder perioden oktober til december 2023. Fra 1. oktober overgår vi nemlig efter planen til den nye affaldsordning, og da den bl.a. indebærer en ekstra affaldsbeholder til din husstand og flere tømninger, vil priserne stige lidt på din regning i december 2023. Derfor er det nødvendigt med to forskellige takstberegninger.

Her kan du se priseksempler på standardløsningerne for 2023: 

 Pris i 2022Pris januar-september 2023Pris oktober-december 2023I alt 2023
Enfamilieshuse    
Grundgebyr1.8451.5286542.182
Mad/rest 240 liters beholder, 14 dages tømning8668262691.095
Fælles renovation / etageboliger    
Grundgebyr1.8451.3335371.870
Rest 660 liters beholder, 14 dages tømning2.3811.2113971.608

Har du spørgsmål til gebyrerne – kontakt AffaldPlus på affaldplus@affaldplus.dk eller telefon 5575 0800.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed