DIANALUND
Lokalhistorisk forening for Dianalund, Tersløse og Skellebjerg Sogn

Ny bestyrelse for Lokalhistorisk Forening for tidligere Dianalund kommune

Lokalhistorisk forening holdt ordinær generalforsamling tirsdag den 10.3.

Fhv. socialinspektør Bjørn Christensen var ordstyrer. Formanden fortalte om det forgangne år og løftede sløret for de kommende initiativer. Af de sidste fremhævede han busturen for medlemmer og andre interesserede den 13. juni med rundvisning i Ringsted kirke og besøg på det nyåbnede Frihedsmuseum. Han kom også ind på de to nye montrer, Arkivet har fået og den nye opslagstavle i Dianalundcentret, der lige er sat op.

Efter valg af bestyrelsen består denne nu af

Ib Skovlykke, formand

Runa Mathorne, næstformand og kasserer

Bente Jensen, redaktør af Opslagstavlen

Niels Dyrberg

Niels Jørgen Tinghus

Suppleanter er

Kirsten Nielsen Green

Lita Knudsen

Jørgen Mogensen er leder af Lokalarkivet er er som sådan kommitteret til bestyrelsen og valgtes til sekretær og webmaster.

Det hidtidige medlem af bestyrelsen, Kirsten Christensen, valgte at trække sig fra bestyrelsen på grund af sygdom. Formanden og Jørgen Mogensen takkede hende for det store arbejde, hun havde gjort for bestyrelsen, og ønskede hende god bedring. Hans Daugbjerg, der havde været suppleant, valgte at trække sig herfra for at bruge kræfterne som frivillig i Lokalarkivet i stedet. Også han blev takket for sit arbejde, der er gået langt ud over det, der kan forventes af en suppleant. Jørgen Mogensen var glad for at han nu kom tilbage på fuld tid i Arkivet.

22 deltog i Generalforsamlingen

Ib Skovlykke

formand

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed