DIANALUND

Millionstøtte til bæredygtig skolerenovering

Det er netop blevet offentliggjort, at Holbergskolen i Dianalund er et blandt i alt 17 projekter, som får støtte fra Realdanias pulje, som blev oprettet i forbindelse med coronakrisen for at fremme bæredygtigt byggeri. 

Bevillingen fordeler sig på 500.000 kr. til en målrettet bæredygtighedsanalyse og 2.400.000 kr. i støtte til at gennemføre renoveringen. Tidligere på året fik Sorø Kommune tilsagn om 1.830.000 kr. i støtte til bæredygtig renovering af den del af Holbergskolen, som skal huske den integrerede institution Troldehaven samt indskolingen. Det nye tilsagn bringer Realdanias støtte op på knapt 5 mio. kr. i alt.

Borgmester Gert Jørgensen siger:

”Det er overordentligt positivt. Med Realdanias støtte får vi mulighed for at gå ambitiøst til værks og blive pionerer i Norden inden for bæredygtig renovering, samtidig med at vi skaber nogle moderne, sunde og indbydende rammer om børnenes og de unges hverdag og skolegang. Begge dele er vigtige elementer i Byrådets Vision 2022 og i Sorø Kommunes arbejde med FN’s verdensmål.”

Svanemærket renovering

Renoveringen skal skabe moderne pædagogiske rammer, og den skal ske på bæredygtige præmisser, som gør, at Holbergskolen kan blive den første skole i Norden, som efter en renovering kan opnå svanemærket. Det glæder formand for Børn og Undervisningsudvalget, Lars Damgaard. Han siger:

”Det er en fantastisk nyhed. Jeg glæder mig særligt over, at vi nu får mulighed for i endnu større grad at gøre renoveringen så bæredygtig som overhovedet muligt. Alting begrænses jo af økonomi, og indtil det for os alle er en helt naturlig ting at bygge bæredygtigt, så vil det ofte være et noget dyrere byggeri. Så Realdanias midler er på miljøet og vores børns vegne hjerteligt velkommen.”

Også formand for Teknik og Miljøudvalget, Jens Nygaard, glæder sig over det kommende projekt.

”Udover at projektet bliver et kæmpe plus for Dianalund og bidrager til den samlede klimaindsats i Sorø Kommune, så vil det også give os værdifulde erfaringer med bæredygtig renovering, som vi kan bruge i fremtiden og også stille til rådighed for andre bygherrer gennem Realdanias videnspanel.”

Projektet forventes udbudt i efteråret 2021 med henblik på opstart i 2022. Hele den gennemgribende renovering ventes afsluttet i 2024.

Bæredygtighed og pædagogik

Renoveringen af Holbergskolen har fokus på såvel bæredygtighed som pædagogik. Af projektbeskrivelsen fremgår det, at man ønsker at ”renovere skolen gennemgribende således, at den kan møde nutidige pædagogiske mål og krav. Samtidig er det er ønske, at bearbejdet bygninger helhedsorienteret, således at de vil fremtræde med et entydigt og ensartet udtryk (…) Der lægges vægt på, at arkitekturen giver et samlet udtryk præget af åbenhed og tilgængelighed, samtidig med at skolens bygninger og rum kan understøtte brugernes daglige arbejdsgange og de pædagogiske visioner og principper. Byggeriet skal være innovativt og skal udføres i godt, dansk håndværk og design. Det skal endvidere repræsentere den byggestil, som traditionelt forbindes med den lyse, nordiske arkitektur plandisponeringen, så der udformes overskuelige naturlige og funktionelle sammenhæng mellemskolens forskellige bygningskroppe.” Endvidere er det et ønske, at ”renoveringen bliver bæredygtighedscertificeret/ svanemærket og dermed bidrager til den samlede klimaindsats i Sorø Kommune.”

Bæredygtigheden i projektet opnås blandt andet gennem genanvendelsen af eksisterende bygninger og materialer, optimering af driften gennem reduktion i antallet af kvadratmeter samt gennem CO2-besparende elementer i form af isolering, klimavinduer, klimaskærm samt materialevalg. 

Afsat 80 mio. kroner

Byrådet har i alt afsat 80 mio. kroner til den gennemgribende renovering af Holbergskolen. Hertil kommer de knapt 5 mio. kroner fra Realdanias pulje til klimamæssig bæredygtighed i kommunale byggeprojekter.

Første etape bliver renoveringen af Bygning A, som huser indskolingen og som fremover også vil huse den integrerede institution Troldehaven.  Denne del af renoveringen fik i september 2020 tildelt 1.830.000 kroner fra Realdanias pulje. Erfaringerne fra første del af renoveringen skal bruges i det følgende arbejde.

Projektet forventes udbudt i efteråret 2021 med henblik på opstart i 2022 og ventes afsluttet i 2024.

Læs mere om Realdanias pulje og de øvrige projekter her: Flere kommunale byggeprojekter får Realdania-støtte til at skrue op for de grønne ambitioner

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed