DIANALUND
flertal-for-budget-for-2018

Flertal for budget for 2018 i Sorø kommune

Et flertal i Sorø Byråd bestående af De Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Radikale og Blå Fornyelse har nu underskrevet en budgetaftale om næste års budget. Skatten holdes i ro, og for andet år i træk kan borgerne se frem til en budgetaftale uden besparelser.

Trods de stramme statslige rammer for den kommunale økonomi er der i årets budgetaftale blevet plads til investeringer i blandt andet daginstitutioner, folkeskole, boligudvikling og infrastruktur. Borgmester Gert Jørgensen siger:

– Det glæder mig, at vi sammen kan præsentere et budget i balance, og at det endda har været muligt at prioritere investeringer i kernevelfærden for kommunens borgere. Aftaleparterne har også været enige om at forfølge den vækstdagsorden, som er i fuld gang med at skabe positiv udvikling i vores kommune, både i forhold til borgerne og erhvervslivet.

Den positive befolkningsudvikling og de gode erfaringer fra den seneste kommunale udstykning, Klokkergården, får nu aftaleparterne til at afsætte midler til byggemodning af Rørstensgården syd for Sorø. Samtidig investeres der i at gribe og udnytte det igangværende momentum i forhold til tiltrækning af nye borgere og vækst og udvikling i erhvervslivet.

Kernevelfærd for ældre og børn

Med budgetaftalen øges rammen i forhold til voksne, ældre og sundhed med ca. 53 mio. kroner over de fire budgetår. Det glæder Lars Schmidt (DF).

– Der sker mange forandringer på social- og sundhedsområdet, som betyder, at kommunen skal løfte mange komplekse opgaver for eksempel i forhold til det nære sundhedsvæsen. Derfor er det positivt, at vi er blevet enige om at styrke sundhedsindsatsen og give ældreområdet bedre muligheder for at håndtere de mange opgaver, siger han.

Rolf Clausen (V), glæder sig især over, at der på skoleområdet tilføres 2 mio. kroner årligt til at styrke specialundervisningen.

– Med denne budgetaftale styrker vi specialundervisningen i folkeskolen til gavn for både elever og medarbejdere. Gode rammer for specialundervisningen er et vigtigt element i indsatsen for, at alle børn skal have mulighed for at blive så dygtige, som de kan blive, i vores folkeskoler.

Birgitte Hansen (G) tilslutter sig:

– Samtidig er det besluttet at gennemføre en intern budgetanalyse på skoleområdet. Det er positivt, for det giver os et bedre udgangspunkt for at udnytte ressourcerne på folkeskoleområdet bedst muligt, siger hun.

Dagtilbudsområdet tilføres 1,1 mio. kroner årligt til blandt andet at styrke overgangen fra vuggestue til børnehave, og daginstitutionen Troldehaven i Dianalund samles i ét hus til glæde for børn, forældre og medarbejdere.

Johannes Lumholt (D) siger:

– Vi vil gerne styrke overgangen fra vuggestue til børnehave, og det gør vi nu med en serviceforbedring, der tager afsæt i det enkelte barn i og med, at vi sætter overgangstidspunktet til tre år. Det betyder meget for børnefamilierne.

Pia Hviid (B) glæder sig ligeledes over investeringen på dagtilbudsområdet og peger desuden på naturvejledningen som et andet område, der styrkes med aftalen.

– Naturen er noget af det, som er helt særligt for Sorø Kommune, og nu styrker vi naturformidlingen yderligere i samarbejde med Naturstyrelsen, siger hun. Det glæder mig også, at vi kan støtte det store frivillige arbejde i forbindelse med Holbergcentrets caféprojekt.

Af andre elementer i budgetaftalen kan nævnes, at Slaglille Bjernede Kulturhus nu sidestilles med de øvrige kultur- og medborgerhuse i kommunen, at der ansættes en idræts/kulturkoordinator, og at der afsættes 2,9 mio. kroner til trafiksikkerhed i forbindelse med Tersløse-omfartsvejen.

Budget 2018 ventes vedtaget endeligt i byrådet den 11. oktober 2017. 

Fakta om budgetaftalen (tallene opgjort samlet for perioden 2018-2021)

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed