DIANALUND
Byråd skifter navn til kommunalbestyrelsen for Sorø kommune - dianalund

Byrådet bliver til Kommunalbestyrelsen

Byrådet har nu godkendt navneændringen, som dermed er vedtaget og træder i kraft med det samme.

For at et byråd kan skifte navn, skal sagen behandles to gange. Sagen blev behandlet første gang på byrådsmødet i december 2020, hvor 24 ud af byrådets 25 medlemmer stemte for.

Samlet kommunalbestyrelse for Sorø kommune – Foto: Jacob Vind

Borgmester Gert Jørgensen siger: 

– Vi er den folkevalgte bestyrelse for hele kommunen – præcis som vi hele tiden har været. Og hvis vi kan bidrage til sammenhængskraften i vores dejlige kommune ved at kalde os kommunalbestyrelse, så er det et skridt, vi med glæde vil tage. Der var gode historiske grunde til, at vi indtil nu har kaldt os et byråd – og nu er der så gode grunde til at begynde at kalde os kommunalbestyrelse. Jeg håber, borgerne i hele kommunen vil tage godt imod den nye betegnelse.

Lidt historie

Det kommunale selvstyre blev indskrevet i Grundloven i år 1849. Med loven om købstadskommuner af 26. maj 1868 blev det bestemt, at disse skulle styres af et byråd med et antal valgte medlemmer og en af kongen beskikket borgmester som formand. Det styrende organ i Sorø blev derfor fra år 1868 kaldt byrådet. 

Sorøs købstadstatus er således baggrunden for, at styrelsesorganet i Sorø Kommune har heddet byråd og ikke kommunalbestyrelse.

I landkommuner – også kaldet sognekommuner – hed forsamlingen tidligere sogneråd, men betegnelsen kommunalbestyrelse vandt fra 1920’erne frem, og de sidste sogneråd forsvandt med kommunalreformen i 1970. Efter loven om kommunernes styrelse af 31. maj 1968 bestemmer den enkelte kommune selv, hvorvidt det styrende organ i kommunen skal benævnes kommunalbestyrelse eller byråd.

Ved kommunesammenlægningen i 2006 besluttede sammenlægningsudvalget enstemmigt, at sammenlægningen af Sorø, Dianalund og Stenlille kommuner skulle hedde Sorø Kommune, og at styrelsesorganet skulle hedde Sorø Byråd.

Efter henvendelser fra flere borgere i hele Sorø Kommune stillede Det Konservative Folkeparti i december 2020 forslag om at ændre navnet fra Sorø Byråd til Sorø Kommunalbestyrelse. Årsagen til henvendelserne var, at betegnelsen Sorø Byråd kunne efterlade en opfattelse blandt borgerne af, at det politiske arbejde alene handlede om Sorø by. De Konservative foreslog derfor, at betegnelsen for den folkevalgte bestyrelse i Sorø Kommune ændres fra Byråd til Kommunalbestyrelse.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed