DIANALUND

600 børn kommer på kulturel dannelsesrejse

Børnekulturel dannelsesrejse

Ca. 600 børn og 50 pædagoger i Sorø Kommune kan glæde sig til at blive en del af projektet ”Slaraffen – en børnekulturel dannelsesrejse,” som netop har fået knapt 900.000 kr. i støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Satsningen har til formål at øge børn og børnefamiliers kulturelle indsigt og give pædagoger i Sorø Kommunes daginstitutioner erfaring med at arbejde med æstetiske læreprocesser i samarbejde med lokale kulturinstitutioner og kunstnere, så de efterfølgende selv kan tilrettelægge kulturelle forløb for børnene.

Formand for Kultur og Fritidsudvalget i Sorø Kommune, Bo Christensen, siger:

– Vi glæder os meget over, at vi nu får mulighed for at styrke den kulturelle dannelse allerede i børnehaven. Det er helt i tråd med vores ambition om, at vi ønsker en indholdsrig hverdag for børnene, hvor de også kan snakke kultur og arv med deres forældre. Vi har en ambition om, at satsningen skal sætte et varigt aftryk og har derfor valgt at fokusere på at udvikle medarbejdernes kompetencer i forhold til selv at kunne arbejde med kultur i institutionerne og arbejde med kulturelle udtryk og indtryk sammen med børnene. På den måde bliver kompetencerne bliver forankret i daginstitutionerne og kan komme mange årgange af børn til gode.

Også Lars Damgaard, formand for Børn og Undervisningsudvalget, glæder sig over projektet.

– Med projektet får vi mulighed for at skrue endnu mere op for den kulturelle dannelse, som finder sted i daginstitutionerne. Daginstitutionerne er vigtige kulturbærende institutioner i børnenes liv, og det har en kæmpe værdi, at børnene får mulighed for at arbejde med mange forskellige kulturelle udtryksformer og oplevelser.

Når projektet er afsluttet har pædagogerne de nødvendige kompetencer til selv at kunne iværksætte æstetiske læreprocesser i deres institutioner og arbejde med kulturelle indtryk og udtryk. 

Fakta om Slaraffen – en børnekulturel dannelsesrejse

Projektet foregår i Sorø Kommunes 14 daginstitutioner og er rettet mod femårige børn.

Ca. 600 børn kommer i projektperioden sammen med deres ca. 50 pædagoger til at blive del af et af de 14 forløb, hvor der arbejdes med æstetiske læreprocesser. Hvert af de 14 forløb afvikles over seks uger á fire timers varighed pr. uge.

Projektet inddrager både kunsthistorie, kulturhistorie, teater, musik og litteratur.

Initiativet ”En tidlig kulturstart” er en del af Kulturministeriets indsats på børne- og ungeområdet. Kulturstyrelsen har lagt vægt på at støtte projekter med fokus på varige samarbejder og forankring af projekterne.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed