DIANALUND
Reklamebanner til Dianalund Udviklingsråds generalforsamling kl. 18.30 den 10. marts 2020

Generalforsamling i DUR 2020

10. marts 2020 kl. 18:30 - 19:30

Dianalund Borgerhus

Sømosevej 44
4293 Dianalund

Find vej

Arrangør

DUR

Kategori

Generalforsamling

Dianalund Udviklingsråd indkalder til ordinær generalforsamling den 10. marts 2020 kl. 18.30

Det foregår som altid i den gamle byrådssal i Borgerhuset i Dianalund.

Alle er velkomne, men det er kun medlemmer der er stemmeberettiget.

Bliv medlem af DUR

Er du ikke medlem endnu kan du sagtens nå det ved at klikke her

Dagsorden

 • Valg af mødesekretær og 2 stemmetællere
 • Valg af ordstyrer
 • Formandens beretning
 • Aflæggelse af regnskab 2019
  DUR, E-DUR samt B&U
 • Forslag til budget 2020
 • Indkomne forslag
 • Forslag til vedtægtsændringer
 1. 5.8 ”Udviklingsrådet hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue. Der påhviler ikke rådets medlemmer nogen form for hæftelse” udgår af vedtægterne.
 2. 6.1 ændres fra ”Ơndring af nærværende vedtægter kræver at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede skal bestyrelsen såfremt 2/3 af de fremmødte har stemt for forslaget, indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Dette kan tidligst afholdes 5 uger efter. Æ ndringerne vedtages ved simpelt stemmeflertal på den ekstraordinære generalforsamling. Vedtægtsændringen træder straks i kraft ved afslutning af generalforsamlingen, hvor den er vedtaget.” til ”Vedtægtsændringer kræver at mindst 2/3 af foreningens tilstedeværende medlemmer på en ordinær generalforsamling stemmer herfor. I tilfælde af manglende vedtagelse kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Denne kan tidligst afholdes 5 uger efter den ordinære generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling afgøres afstemningen ved simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer træder i kraft ved afslutning af den generalforsamling, hvor den er vedtaget.”

Evt. andre forslag skal være sendt til formanden senest 7 dage før mødet

 • Valg af DUR bestyrelse og suppleant.

  Nuværende bestyrelse:
  Institutionsmedlem, Jacob Krüth  (på valg – modtager ikke genvalg)
  Borgermedlem, Bente Riis (på valg – modtager ikke genvalg)
  Borgermedlem Henrik Nørgaard (på valg – modtager ikke genvalg) Borgermedlem,
  Arne Pedersen (ikke på valg)
  Borgermedlem, Claus Thygaard (ikke på valg)
  Erhvervsmedlem, Charlotte Hjerpsted (på valg – modtager ikke genvalg)
  Erhvervsmedlem, Klaus Larsen (ikke på valg)
  Foreningsmedlem, Kim Hermansen (på valg – modtager genvalg)
  Foreningsmedlem, Henriette Fosgerau (ikke på valg)
 • Valg af suppleanter
 • Valg af revisorer og suppleant
  Revisor Anders Møller (modtager genvalg)
  Revisorsuppleant Mette Skjoldan (modtager genvalg)                                                                                                                                                      Revisorsuppleant Helle Nielsen (modtager genvalg)
 • Eventuelt

del dette

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed