DIANALUND

Troldehaven

Børnehuset Troldehaven var tidligere to selvstændige børnehaver, som i august 2011 blev til en børnehave.

Troldehaven er placeret på to adresser. Lundtoftevej 35 der har 2 børnegrupper og Sømosevej 47 der har 2 faste børnegrupper og i perioder 3 grupper. Vi har kapacitet til 95 børn og vi er pt. 16 pædagoger, pædagogmedhjælpere og studerende og har en fælles leder der skiftevis er i de to huse.

Vi ønsker at være et lærings- og udviklingssted for både børn og voksne.

Vi ønsker at stimulerer børnenes individuelle behov og selvstændighed.

Vi ønsker at gøre børnene initiativrige og ansvarsbevidste.

Vi vægter at tage udgangspunkt i det enkelte barns udviklingsniveau.

Vi vægter at videregive almindelige retningslinjer og normer, der vil være med til at supplere forældrene, dermed være med til at give børnene et grundlæggende fundament til at begå sig i samfundet, dermed også lære generel ansvarsfølelse overfor mennesker, dyr og materielle ting.

For at understøtte ovenstående påbegyndte vi i efteråret 2012, et udviklingsforløb, der tager afsæt i Læringsstile, der kan defineres som;

– hvordan  den enkelte koncentrerer sig om , tilegner sig, bearbejder, husker og anvender noget der er nyt og svært. (definition oversat af Helle Fisker fra Rita Dunn)

Efterfølgende har vi tilføjet forløbet viden indenfor Positiv Psykologi.

Troldehaven
Lundtoftevej 35
4293 Dianalund

Sømosevej 47
4293 Dianalund

Telefon: 57 87 71 85

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed