DIANALUND

Sorø Kommune indbyder til borgermøde om Sorø Kommuneplan 2023-2034.

Forslaget til Sorø Kommuneplan 2023-2034 er netop blevet sendt i offentlig høring fra den 31. maj til den 23. august 2023.

I den forbindelse inviterer Sorø Kommune alle interesserede til et borgermøde om kommuneplanforslaget den 20. juni kl. 19-21 på Sorø Borgerskole [Find vej]. Her vil repræsentanter fra kommunen præsentere kommuneplanforslaget, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og komme med input til planen.

På Sorø Kommunes hjemmeside kan man finde forslaget til Sorø Kommuneplan 2023-2034 samt information om, hvordan man i høringsperioden kan indsende kommentarer til forslaget.

Langsigtet plan

Kommuneplanen er kommunalbestyrelsens langsigtede plan for kommunens udvikling. Den indeholder kommunalbestyrelsens planer for kommunens udvikling i de kommende 12 år. Kommuneplanforslaget er udarbejdet i forlængelse af Vision og Planstrategi 2026 (Vision 2026), som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. marts 2023.

Kommuneplanen fastsætter de overordnede mål og retningslinjer for kommunens udvikling, både i byerne og i det åbne land. Med kommuneplanforslaget vil der blandt andet blive afsat nye områder til boliger, og der vil blive peget på ændret anvendelse af visse områder til både boligformål og detailhandel.

Et nyt tema, der er blevet indarbejdet i kommuneplanen, er strategisk landsbyplanlægning. I den forbindelse er der udarbejdet en landsbyanalyse for 12 af kommunens landsbyer, som beskriver kvaliteter, udfordringer og potentialer for de enkelte landsbyer i forhold til den fremtidige udvikling.

Derudover er der blevet revideret temaer i forhold til solcelleanlæg, skovrejsning, lavbundsarealer og klimatilpasning i kommuneplanforslaget.

Sorø Kommuneplan 2023-2034 vil blive endeligt behandlet i kommunalbestyrelsen den 13. december 2023.

Yderligere informationer

Du kan finde forslaget til Sorø Kommuneplan 2023-2034 her: Klik her

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed