DIANALUND

Rudsgade 43 overgiver sig aldrig

Den gamle skole i nye klæder

I starten af det 20. århundrede var der rigtig gang i Ruds Vedby. 1907 blev den en selvstændig kommune, og samme år besluttede sognerådet at opføre et alderdomshjem, som stod færdigt i 1909. I 1908 fik byen et apotek og allerede i 1903 fik byen en ny skole. Og sikke en skole!

Skolen var opført i mursten og med tegltag! Og hele tre lærerstillinger. Men ikke nok med det. På første sal blev der sat plads af til et sløjdlokale! Sløjd var et helt nyt fag. Det optrådte første gang i Danmark små 20 år før, og de skoler, der tilbød sløjd, lå alle i købstæder og var oftest latinskoler. Ingen skoler på landet havde sløjd. Men på tegningerne til Ruds Vedby skole, kan vi se, at lokalet var afsat. Ruds Vedby fik dog aldrig sløjd i virkeligheden, før den nye skole stod færdig i 1968, 30 år efter at loven, der gjorde sløjd obligatorisk, var blevet vedtaget.

Aldrig så snart var skolen indviet før man havde planer om udvidelse: et gymnastikhus, der skulle måle 15 x 33 alen, en sportsplads på ¾ tdr. land, en lærerindebolig og udvidelse af skolen. Man havde dog ikke råd, og måtte nøjes med en lærerindebolig og et ekstra klasseværelse.  Byggeriet var færdigt i 1913 og skolen havde nu 4 lærerkræfter, heraf to lærerinder. I 1914 anmodede lærerne om ikke de kunne få elektrisk lys på skolen. Det sagde sognerådet naturligvis nej til. Ligefrem frås måtte afvises. I 1917 blev der dog sat karbidlamper op i et enkelt klasselokale.

1916 var embedslægen på besøg. Han påpegede at gulvet på drengenes pissoirer havde en forkert hældning, så urinen løb ned på drengenes træsko. Gulvet skulle derfor have en anden hældning. Pissoireret må stamme fra 1903 og i altfald fra 1913, så det er underligt, ingen har kommenteret det før.

I 1937 kom der en ny lov, der medførte at skolen bl.a. fik en gymnastiksal i 1939. I bygningen var der også bibliotek og kommunekontor. Men andre udvidelser var der ikke råd til. Dog fik skolen en flagstang i 1947 efter kraftig henstilling fra skolekommissionen. Heldigvis havde et af skolekommissionens medlemmer et flag liggende, som skolen kunne købe billigt.

Skolen blev til Blochs Trykstøberi

Folkeskoleloven af 1958 pålagde nye byggerier samt 8. klasse og evt. 9. klasse. Skolen var for lille og kunne ikke udvides, der hvor den lå. Efter en række genvordigheder blev den nye skole på Skolevej bygget og stod færdig i 1968. Der var mange spekulationer om, hvad bygningerne på Rudsgade 43 nu skulle bruges til. Enden blev, at Niels Trygve Bloch købte dem. Bloch havde selv gået på skolen som elev, idet han dengang boede ved Conradineslyst. I 1961 havde han købt et trykstøberi i Herlev, og ville nu flytte væk fra byen. Han tog 35 medarbejdere med sig. Blochs trykstøberi støbte omkring 30 forskellige ting i zink og aluminium, bl.a. fødder til kontorstole og låse til indkøbsvogne. I 1974 måtte han afskedige 12 medarbejdere, og bygningen ud mod vejen havde han aldrig taget i brug. 1988 kom nye ejere til, og Jan Hansen blev direktør. Virksomheden kørte herefter stabilt i mange år. Efter årtusindskiftet blev den fremhævet af kommunen som en virksomhed, der havde et godt psykisk og fysisk miljø med styr på affald og spildevand. I 2004 lukkede virksomheden, som imellemtiden var kommet til at hedde BR Casting Compagny, produktionen ned i Ruds Vedby.

2018 solgte firmaet bygningerne til DBS Serviceselskabet og Partum Design, der for øjeblikket er ved at indrette bygningerne efter deres behov. Partum Design indretter haver og gårdmiljøer, mens DBS er et nedbrydningsfirma, der også tager sig af oprydning, vagt og havearbejde. De to firmaer er lige nu ved at rydde op og rydde ud. Snart går de i gang med indretningen.

Rudsgade 43 har igennem tiderne rummet meget, og de forfaldne bygninger stod i vor tid til nedrivning. Men de er solidt bygget og overlever.

Skrevet af Jørgen Mogensen, arkivleder

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed