DIANALUND
Per Degns Vej skal forlænges ud til omfartsvejen om Tersløse herfra

Omfartsvej sættes på hold

Nye jordbundsundersøgelser viser, at det kan blive op til dobbelt så dyrt som tidligere beregnet at etablere den planlagte omfartsvej ved Tersløse. Jordbunden viser sig at være af en kvalitet, hvor det er nødvendigt at udskifte den eksisterende jord i op til halvanden meters dybde for at gøre vejen solid nok. Byrådet har afsat 47 millioner kroner til omfartsvejen, heraf ca. 10 millioner til cykelsti, men de nye undersøgelser peger altså på, at omkostningen til omfartsvejen kan nærme sig de 80 millioner kroner.

Borgmester Gert Jørgensen siger:

– Vi er naturligvis kede af, at vi ikke kan etablere omfartsvejen som planlagt. Men vi må se på, hvad der er realistisk i forhold til Sorø Kommunes samlede økonomi og likviditet. Det vil simpelthen ikke være økonomisk forsvarligt at fortsætte med projektet under de nuværende omstændigheder. Det er brand ærgerligt. Det er desværre den risiko, der findes i vejprojekter.

Grundige undersøgelser

Der er foretaget i alt 44 jordbundsprøver i løbet af efteråret som et led i forarbejdet til omfartsvejen, hvilket er væsentligt flere, end man normalt foretager. Jordbundsundersøgelserne er første skridt i at omsætte det skitseforslag, som byrådet har taget sin beslutning på baggrund af, til et forslag til projektering.

– For at kunne opnå så god en pris på projektet som muligt valgte vi at være ekstra grundige i undersøgelsesfasen. Det kommer os til gode nu, fordi det betyder, at vi har fået den kedelige overraskelse om jordbunden, før vi går i gang med selve projektet, siger kommunaldirektør Søren S. Kjær.

Borgerinddragelse på vej

Stort fremmøde ved borgermøde om omfartsvej
Fra stormødet i multisalen på Holbergskolen

Partierne bag aftalen om omfartsvejen har besluttet at iværksætte en borgerinddragelsesproces med fokus på at øge trafiksikkerheden i Tersløse og ved Holbergskolen. Partierne ønsker desuden at fremskynde udviklingen af Pilegårdstrekanten med fokus på muligheden for at lede trafikken via Stenlille til motorvejen og Sorø.

– Det er vigtigt for os, at trafiksikkerheden i Tersløse og omkring Holbergskolen forbedres. Vi vil derfor nu invitere borgerne til at bidrage med gode ideer til løsninger, siger Gert Jørgensen.

Borgerinddragelsen vil finde sted i løbet af 2020.

Statsstøtte til cykelsti

Partierne ønsker forsat at etablere den planlagte cykelsti mellem Bromme og Tersløse, selvom også dén bliver dyrere end forventet som følge af jordbundsforholdene. Sorø Kommune har fået tilsagn om tilskud på 3,8 millioner kroner fra Transportministeriet til etablering af cykelstien.

Fakta

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed