DIANALUND

Når vinteren kommer, er Sorø Kommune klar til at bekæmpe glatføre og sne med nye midler

Sorø Kommunes Vej og Park afdeling går vinteren i møde med flere nye tiltag til at bekæmpe sne og glatføre.

Når der er udsigt til frost, forbereder Sorø Kommunes Vej og Park afdeling sig på at salte de mest trafikerede veje. Er vejene fugtige, samtidig med at temperaturen rammer nul, sættes en saltning i gang i tidsrummet mellem kl. 04 og 23. Det, at der ikke saltes præventivt, skåner miljøet og Sorøs skønne natur, omvendt betyder det også, at trafikanterne skal være opmærksomme på evt. glatte veje tidligt om morgenen, sent om aftenen og om natten.

Nu anvendes der saltlage

Som noget nyt er Vej og Park afdelingen overgået til også at anvende saltlage i stedet for salt i fast form. Fordelen ved saltlagen i forhold det almindelige saltgranulat er, at saltforbruget kan reduceres med ca. 35 procent. ”Dermed kan vi komme længere, inden vi skal ”hjem og tanke salt”, hvilket er til gavn for både borgere og miljøet” udtaler en tilfreds formand for Sorø Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, Jens Nygaard.

Snerydning på kunstgræsbanerne

Det er også Vej og Park, der står for rydning af sne på kommunens kunstgræsbaner. Her anvendes de flest steder et andet godkendt tømiddel i stedet for salt. Dette anvendes på banerne, fordi det er skånsomt overfor ”græsset”. For grundvandet er midlet også bedre end salt, da det let nedbrydes biologisk i jorden, inden det når grundvandet. ”Erfaringerne med midlet har været gode, og vi vil gerne udvide brugen af det til andre områder – f.eks. områder med nyplantede træer eller andre lignende, sarte områder.” Siger Jesper Folke Andersen. Leder af Sorø Kommunes Vej og Park. Og tilføjer: ”Tømidlet er dog meget dyrt i forhold til salt, så det vil være i sarte områder, at anvendelsen vil være relevant.”

Fakta

I Sorø Kommune er der ca. 500 km vej og 10 km cykelsti, der skal saltes og sneryddes, når vinteren rigtig banker på. Det er ikke praktisk muligt, at være alle steder samtidigt, prioriteringen af hvilke veje, der serviceres først, er bestemt af vejens trafikale betydning. På kommunens hjemmeside findes yderligere oplysninger om prioriteringen af snerydningen.

Ved de kommunal bygninger – som for eksempel skoler og daginstitutioner – bekæmpes sne og is fra klokken halv fem om morgenen. Det gælder også i weekender ved plejecenter, haller og osv., hvor der er færdsel af personale og borgere.

Det er din pligt, som grundejer, at holde dit fortov og din indkørsel fri for is og sne, så postbuddet, skraldemanden, hjemmehjælperen og dine gæster kan komme sikkert til og fra din bolig. Is kan for eksempel bekæmpes ved spredning af grus, sand, salt eller saltholdigt grus. På kommunens hjemmeside kan du finde flere oplysninger om dine pligter som grundejer i forbindelse med sne- og glatførebekæmpelse.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed