DIANALUND

Mest mulig tryghed uden fysisk kontakt

Mest mulig tryghed uden fysisk kontakt. Det er nøgleordene i den kraftigt reducerede drift på Sorø Kommunes handicap- og psykiatriområde i den kommende tid.

Sorø Kommunes tilbud til borgere på handicap- og psykiatriområdet er kraftigt reduceret indtil videre frem til 29. marts.

­Åbne telefoner – lukkede dagtilbud

Alle dagtibud er lukkede. Det vil sige alle tilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud på Elefantgården, Krydderen, Aktivitetshuset, Netværket og Åmosen.

Personalet har dog både Aktivitetshusets og Netværkets telefoner åbne, så borgere, som bliver ængstelige eller bare har brug for at tale med nogen, kan ringe til og få en snak. Borgerne kan også komme i kontakt med Center for Handicap og Psykiatri via Facebook, som opdateres løbende.

Bostøtte over telefonen

Borgere, som har behov for bostøtte, får fortsat besøg eller tryghedsopkald baseret på en faglig vurdering af hver enkelt borgers behov.

Botilbud passer på risikogrupper

På botilbuddene tages en række sikkerhedsforanstaltninger i forhold til risikogrupper. Det vil sige, at borgerne opholder sig i deres boliger og får kontakt af personalet der. Fællesaktiviteter er aflyst, og man kører ikke ud af huset, med mindre det er vitalt. Der er lukket for besøgende. Personalet forsøger at give borgerne både tryghed og omsorg på afstand.

Personalet fra de områder, der er lukket ned, er i beredskab til at hjælpe på bostederne, hvis der kommer mange sygemeldinger.

Alle borgere er informeret om ændringerne gennem deres støttekontaktpersoner, botilbud eller det visiterede dagtilbud Åmosen.

Borgere, som benytter uvisiterede aktitivtets- og samværstilbud har fået information i sidste uge og via centrets Facebookside.

Sorø Kommune er desuden i kontakt med private bo- og aktivitetstilbud for at sikre, at man også her er opmærksom på de aktuelle ændringer og tager de fornødne forholdsregler i forhold til at passe på beboere og brugere.

Udvidet telefontid til rådhuset

Social Service har udvidet telefontiden, så man kan komme i kontakt med en sagsbehandler i følgende tidsrum:

Mandag til torsdag: Kl. 10.00-15.00

Fredag: Kl. 10.00 – 13.00.

Kontakt

For flere spørgsmål, kontakt kommunaldirektør Søren S. Kjær på telefon 21 68 50 30.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed