DIANALUND

Generalforsamling med årsberetning

Årets generalforsamling for DUR havde stor tilslutning med 35 fremmødte borgere. Efter valg af mødesekretær, stemmetællere og ordstyrer, gav formand Louise Sjøberg sin beretning for året der er gået.

Den første del af beretningen bar præg af den debat, der har været de seneste uger om diverse borgerværn i byen. Her giver Louise udtryk for, at hun ikke vil være hverken for eller imod, men har aftalt møde med repræsentanter fra det tidligere borgerværn og talsmand fra den nye borgerværnsgruppe Sons of Odin. Her vil formanden lytte til, hvilke bekymringer der er, om at Dianalund skulle være en utryg by at bo i. Der var blandt de fremmødte bred enighed om, at der ikke var brug for et borgerværn i byen, da Dianalund opleves som en tryg by at bo i.

Gennemgang af dur og tilknyttede grupper

Herefter gennemgik Louise hvad DUR og tilknyttede grupper har nået. Det er blevet til en ny hjemmeside, og Dianalund B&U Kultur holder den høje standard med mange gode initiativer:

Læs også: Dianalund B&U Kultur ønsker glædelig jul og godt nytår

E-DUR har fået rigtig godt fat i det lokale erhvervsliv. Der er mange medlemmer og tallet stiger fortsat.

De har også haft mange gode arrangementer og nogle gode traditioner er ved at blive skabt.

Læs også: E-dur ønsker godt nytår med lille videohilsen

Bosætningsgruppen arbejder med at få flere mennesker til at flytte til byen, heriblandt er der en ny film om byen under udarbejdelse. Det er også blevet til et arrangement med Signe Wenneberg om bofællesskab i efteråret.

Flagalleen holdt 25 års jubilæum med festligholdelse i efteråret i spejderhytten.

Læs også: 25 års jubilæum med flagalleen

Omfartsvejen som er en nye gruppe der arbejder sammen med kommunen om den kommende omfartsvej omkring Tersløse, så dagens lys i år.

Helhedsplanen for Dianalund har fyldt meget internt i DUR i 2016.

I har forhåbentlig alle hørt om de projekter der arbejdes på.

Læs meget mere her: Helhedsplanen

Fremadrettet forventer formanden at se nogle af disse projekter får set dagens lys og slutter af med visionen for DUR der blevet skrevet i forbindelse med udarbejdelsen af helhedplanen: Dianalund – en aktiv by med plads til mere –

Valg og eventuelt

Herefter var der valg til bestyrelse og bestyrelsens sammensætning er herefter som følgende:

Under eventuelt fortalte byråds politiker Per Hovmand, at der bliver afholdt borgermøde den 4. maj om omfartsvejen ved Tersløse, og samtidig kunne han fortælle den gode nyhed om, at trekanten ved Pilegårdsvej er blevet købt til yderligere byudvikling.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed