DIANALUND
edur holder dialogmøde

E-dur holdt dialogmøde med byrådspolitikere

E-dur havde i går aftes indbudt politikere fra Sorø byråd til dialogmøde med E-dur’s medlemmer. Man ville gerne fra E-DUR’s side forsøge at skabe en positiv dialog omkring fremtiden for Dianalund.

Dianalund B&U Kultur’s “På Banen”

Først var det dog Dianalund B&U Kultur der havde fået mulighed for at præsentere deres aktivitetsområde “På Banen”, hvor skaterbane, multibane og scene skal være en del af dette. Dianalund B&U Kultur fortalte også om hvor det lokale erhvervsliv bedst kunne hjælpe, ikke kun med pengesponsorater, men også med arbejdskraft og faglig viden.

Fitness og Motionsgruppen

“Den lille omvej” er fuldt finansieret, der mangler kun en byggetiladelse. trekantsstoppet mangler stadig at blive fondet fuldt op, men planer for hvordan det skal tage sig ud er der overordnet taget stilling til. Gruppen under helhedsplanen ville også meget gerne have en trappe på bagsiden af kælkebakken i byparken, som et ekstra træningstiltag.

Det sidste Fitness og Motionsgruppen arbejder med er Dianalunds Kløversti, ruterne på 2,5 – 5 – 7,5 og 10 km er allerede fundet og tegnet, her mangles kun en endelig afgørelse fra Friluftsrådet om Kløverstierne skal fortsætte i hele landet. Gruppen vil oprette ruterne under alle omstændigheder.

Dialogmødet

Det blev indledt med en kort præsentationsrunde fra de fire indbudte politikere, med hvad hver enkelt havde opnået i de sidste 4 år. Lars Schmidt (O) lagde for med at fortælle om at der er kommet varm mad til de ældre igen på plejecentrene, efter Lundebos køkken blev renoveret og der blev skabt ny udbringningsordning. Har desuden været med til at bringe økonomien på ret køl igen. Lars håber nu på fire år med udvikling.

Herefter var det Annette Raaschou van der Star (A) der remsede op fra alle de byrådsmøder hvor Dianalund specifikt havde været på dagsordnen. Det drejede sig blandt andet om at Biblioteket blev flyttet ned i det nye borgerhus, at lokalplanen i Skelbæklund blev ændret, ombygning af Lundebo. En helhedsplan for Dianalund som efterhånden bliver implementeret ved en masse stærke frivillige kræfter og meget andet.

Nu tog Jørgen Larsen (V) ordet og nøjedes med kort at præsenterer sig og og tilslutte sig de rosende ord til det store frivillige arbejde der bliver gjort her i Dianalund. Til sidst var det Per Hovmand (C), som blandt andet kom ind på at der er færre borgere på offentlig forsørgelse, at det er det højeste antal indbyggere i Sorø kommune, og dermed større indtægtsgrundlag. Det høje frivillige engagement fik også her rosende ord med på vejen, Per slutte præsentationen af med at glæde sig over at der nu kommer en omfartsvej til gavn for den fortsatte udvikling af Dianalund.

Spørgerunde

Der kom spørgsmål fra salen om at der i omegnskommuner er fuld fart på udbygning af idrætsanlæg for at tillokke flere tilflyttere. Der blev ligeledes spurgt til hvordan man kan skabe en større sammenhæng mellem Sorø og Dianalund. Der blev rundet af med en kort oprids af hvad de fremmødte politikere ønskede sig fremadrettet. Her blev der nævnt at der skal velfungerende internet og mobiltelefoni til alle og at der skal gøres noget for at opjustere den offentlige trafik til og fra Dianalund.

Ginsmagning

Efterfølgende var det til at prøve at smage de gin Johnny Hansen fra JH Vin i Høng havde medbragt til lejligheden.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed