DIANALUND

Budgetaftale med fokus på sikker drift og fortsat udvikling

Fem ud af otte partier står sammen om en budgetaftale, hvor velfærden i videst muligt omfang er friholdt fra besparelser, og hvor der fortsat er fokus på udvikling af kommunen.

Borgmester Gert Jørgensen siger:

– Jeg er glad for, at vi med denne aftale er lykkedes med at lande et budgetforlig med 15 ud af byrådets 25 medlemmer. Vi har med denne aftale været enige om at prioritere velfærden og i videst muligt omfang løse den aktuelle likviditetsudfordring gennem lån og ved at udskyde anlægsprojekter. Jeg vil gerne takke hele byrådet for en god proces i forbindelse med budgetforhandlingerne – også de partier, som endte med ikke at blive en del af aftalen.

Med budgetaftalen tilføres social- og sundhedsområdet ca. 10 millioner til at dække de øgede udgifter, som følger af, at der er kommet flere plejekrævende ældre borgere i kommunen. Nogle af midlerne går til specifikke indsatser for beboere på plejecentre og for pårørende. Lars Schmidt (O) siger:

– Det har været vigtigt for os, at de centrale midler, vi har fået til en klippekortordning, rent faktisk bliver brugt på en klippekortordning og kommer borgerne på plejecentrene til gode. Det glæder mig også, at vi er blevet enige om at ansætte en ergoterapeut i bofællesskabet på Sneppevej, så vi kan understøtte borgernes ønske om et lokalt sted at mødes. Og så er jeg glad for beslutningen om at prioritere midler til aflastning af pårørende.

Pia Hvid (B) glæder sig over, at det er lykkedes parterne at vedtage besparelser, som samtidig kan indebære en forbedring. Hun siger:

– Jeg mener, det er lykkedes os at vedtage nogle besparelser, som er sund fornuft og som faktisk giver god mening også set fra borgernes synspunkt. Ved at lade førskolebørnene starte i SFO fra april sparer vi nogle penge, men vi styrker samtidig brobygningen mellem børnehave og skole. Det tror jeg vil gavne særligt de børn for hvem overgangen til skolen kan være svær. Det glæder mig også, at vi er enige om at fortsætte både naturvejledningen og sciencekoordinatorfunktionen. For mig er Sorø Kommune en naturkommune og en sciencekommune, så det skal vi bevare.

Den fortsatte udvikling af Sorø Kommune bakkes op af alle parterne, som fremhæver bosætning og erhverv som noget, man er nødt til at investere i, også når likviditeten er under pres. Rolf Clausen (V) siger:

– Det glæder mig, at vi er enige om at fortsætte den positive udvikling i kommunen med boligudbygning og erhvervsudvikling. Det vil vi gerne understøtte fremadrettet. På kulturområdet glæder det mig, at vi er enige om at fortsætte Sorø Musiske Skoles animationslinje, og på fritidsområdet er det positivt, at vi nu får renoveret gulvet i Alsted-hallen. På arbejdsmarkedsområdet styrker vi kommunens kontrolindsats, hvilket giver en besparelse på uhensigtsmæssige udbetalinger.

Som noget nyt har budgetaftalen fået et klimaaftryk. Niels Aalbæk (Å) siger:

– Jeg glæder mig især over, at vi med denne aftale har en klar målsætning om, at Sorø Kommune skal blive CO2-neutral. Og så glæder det mig, at vi står sammen om at udvikle kommunen med både Rørstensgården og Pilegårdstrekanten. For mig at se går bosætningsindsatsen hånd i hånd med Sorø Kommunes grønne profil som CO2-neutral.

Det er også ønsket om at styrke såvel bosætningen som livet i lokalsamfundene som gør, at parterne har besluttet at friholde kultur- og fritidsområdet for besparelser. I stedet investeres der i bl.a. streetsport. Bo Christensen (C) siger:

– Vi har et ønske om, at vores borgere fortsat kan være en del af et sprudlende foreningsliv. Derfor glæder det mig, at vi står sammen om at friholde kultur- og fritidsområdet for besparelser. Det er for mig at se meget vigtigt i forhold til at understøtte det aktive, frivillige liv i kommunen. Og så glæder det mig, at vi nu afsætter midler til et streetsport anlæg i Sorø.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed