DUR’s Bestyrelse

Del denne side

Dianalund Udviklings Råd’s bestyrelsesmedlemmer er som følger:

Formand

Henriette Fosgerau
formand@dianalund.dk

Næstformand

Jacob Krüth
naestformand@dianalund.dk

Medlem

Klaus Steen Larsen
bestyrelse@dianalund.dk

Medlem

Claus Thygaard
bestyrelse@dianalund.dk

Medlem

Henrik Nørgaard
bestyrelse@dianalund.dk

Medlem

Bente Riis
bestyrelse@dianalund.dk

Medlem

Charlotte Hjerpsted
bestyrelse@dianalund.dk

Medlem

Kim Hermansen
bestyrelse@dianalund.dk

Medlem

Arne Pedersen
bestyrelse@dianalund.dk

Støttefunktioner til bestyrelsen

Sekretær

Kim Hermannsen
sekretaer@dianalund.dk

fotografenerpaavej

Kasserer

Ole Høgh

DUR’s bestyrelses arbejde består i at følge op på hvilke tiltag de enkelte undergrupper arbejder med og at understøtte disse  med de værktøjer og muligheder der er til rådighed, f. eks. hvor søger man bedst efter midler til lige præcis undergruppen næste projekt.

Her under beskrives hvordan DUR’s bestyrelse sammensættes:

  • Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen med 5 personer i lige år, og 4 personer i ulige år. Valget er for en 2 årig periode. Der vælges desuden 2 suppleanter
  • Bestyrelsens sammensætning er 2 medlemmer valgt af og blandt foreningsmedlemmerne, 2 medlemmer valgt af og blandt erhvervsmedlemmerne, 1 medlem valgt af og blandt institutionerne. De sidste 4 medlemmer vælges frit blandt de opstillede medlemmer
  • Teknisk vælges der i lige år 1 foreningsmedlem, 1 erhvervsmedlem, 1 institutionsmedlem og 2 frit valgte. I ulige år 1 foreningsmedlem, 1 erhvervsmedlem og 2 frit valgte
  • Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 4 gange årligt
  • Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Husk du kan også være med til at gøre en forskel:

Du kan melde dig ind i DUR ved at klikke her
Du er også meget velkommen til at kontakte Henriette Fosgerau på formand@dianalund.dk hvis du gerne vil være med i en af de eksisterende grupper eller har en ide til noget helt fjerde.